Εκτύπωση PDF

Ίδρυση Παραρτήματος Nosmoke.gr στα Ιωάννινα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ιωάννινα, 22/4/11


Με το παρόν δελτίο τύπου ανακοινώνεται στους πολίτες της πόλης των Ιωαννίνων αλλά και όλης της Ηπείρου η ίδρυση του τοπικού παραρτήματος του μη κυβερνητικού οργανισμού Nosmoke.gr για την πρόληψη και μείωση του καπνίσματος στην Ελλάδα.

Η ανάγκη διαρκούς και σύγχρονης ενημέρωσης σχετικά με τις συνέπειες του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος στη δημόσια υγεία, η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού νόμου για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους αποτελούν μερικές από τις διαπιστώσεις που οδήγησαν στην ίδρυση επίσημων παραρτημάτων και σε άλλες πόλεις της χώρας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ιδρυτή της.

Καλούμε τους πολίτες των Ιωαννίνων και όλης της Ηπείρου, καπνιστές ή μη, να συστρατευθούν μαζί μας για την πραγματοποίηση των σκοπών μας όπως αναφέρονται αναλυτικά  στη σχετική ιστοσελίδα http://www.nosmoke.gr/el/whoweare/whoweareourpurposes.html και σε συνδυασμό και με όλο το υπόλοιπο αναρτημένο υλικό.

Η συντονιστική ομάδα του παραρτήματος Ιωαννίνων του Nosmoke.gr