Εκτύπωση PDF

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας

30/9/2010

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους

 

Για την απρόσκοπτη εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου για την απαγόρευση της διαφήµισης προϊόντων καπνού και του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους επισηµαίνονται τα εξής:

1. Στην έννοια των «δηµόσιων χώρων» στους οποίους έχει εφαρµογή ο Ν. 3868/2010 εµπίπτουν και τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και λοιπών εµπορικών χρήσεων...


Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Πηγή: Υπουργείο Υγείας