Εκτύπωση PDF

Πρόστιμα μέχρι 2.000 ευρώ προβλέπει ο νόμος για το κάπνισμα στην Κύπρο

 

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει πιστά το Νόμο για απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους συνάθροισης και διασκέδασης επιδεικνύοντας ελαστικότητα μόνο κατά το χρονικό διάστημα μετάβασης από τον παλιό στο νέο χρόνο που συνεπάγεται και την ουσιαστική έναρξη ισχύος του Νόμου δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2010.

Αναφέροντας ότι σε περίπτωση καπνίσματος σε χώρο στον οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα, διαπράττει αδίκημα, τόσο το πρόσωπο που καπνίζει, όσο και το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του χώρου αυτού που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 2.000, προσθέτει ότι οι καταγγελίες δεν είναι αυτοσκοπός.

«Προσδίδουμε μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία στην έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και στην καλλιέργεια του σεβασμού του ενός προς τον άλλο» προσθέτει η Αστυνομία αναφέροντας ότι είναι «αυτονόητο ότι θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να αποκτήσουν αντικαπνιστική συνείδηση, ώστε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας να μην επαφίενται αποκλειστικά και μόνο στην εφαρμογή του από πλευράς Αστυνομίας».

Ουσιαστικά, το κάπνισμα από την 1η Ιανουαρίου, 2010 θα απαγορεύεται σε όλους σχεδόν τους κλειστούς χώρους, εξαιρουμένων των ανοικτών εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων διευκρινίζει η Αστυνομία, αναφέροντας περαιτέρω ότι το πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιοδήποτε χώρο απαγόρευσης καπνίσματος οφείλει να τοποθετεί σε περίοπτη θέση, πινακίδα στην οποία να αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα.

Ακολούθως αφού αναφέρει ότι παράλειψη τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων συνιστά ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με πρόστιμο μέχρι 1,000 ευρώ, προσθέτει πως οποιοδήποτε πρόσωπο προμηθεύει σε ανήλικο τσιγάρα ή άλλα προϊόντα καπνού (ανεξάρτητα εάν είναι για δική του χρήση ή όχι ή ακόμα αν είναι επί πληρωμή ή μη) διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή με πρόστιμο μέχρι 1.708 ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές.

Πηγή:
www.kathimerini.com.cy με πληροφορίες από ΚΥΠΕ / 8-12-09