Εκτύπωση PDF
Ποιοι Είμαστε / Σκοποί μας

 

Η ιστοσελίδα NoSmoke.gr δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2005 από τον Αλέξανδρο Φωτεινό και το 2007 ιδρύθηκε και επίσημα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με επωνυμία «Μηνύματα Ζωής» και διακριτικό τίτλο «NoSmoke.gr». Η οργάνωση είναι μέλος του ENSP (European Network for Smoking Prevention) και εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας ως μη κυβερνητική οργάνωση, εγγεγραμμένη στο «Εθνικό μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας» και στο «Ειδικό μητρώο εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων».

Σκοποί μας:

  • Προσέγγιση, ενημέρωση και θετική επιρροή στους νέους, ώστε να μη ξεκινήσουν τη συνήθεια του καπνίσματος.
  • Προσέγγιση, ενημέρωση και θετική επιρροή στους καπνιστές, ώστε να διακόψουν τη συνήθεια του καπνίσματος.
  • Όχληση της Πολιτείας για θέσπιση και εφαρμογή δίκαιων νόμων, που αφενός να προστατεύουν τους πολίτες και κυρίως τους νέους από τα καταστροφικά μηνύματα της καπνοβιομηχανίας και αφετέρου να διαφυλάσσουν την υγεία και την ελευθερία των μη καπνιζόντων.
  • Ευρύτερη θετική επιρροή στους νέους, προσανατολίζοντάς τους προς τη φωτεινή πλευρά της ζωής, ενισχύοντας την προσωπική τους ανάπτυξη, υποστηρίζοντας την καλλιέργειά τους με αρχές και αξίες, ενισχύοντας υγιή πρότυπα και αποδυναμώνοντας τα μη υγιή, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας καλύτερης αυριανής κοινωνίας.