Εκτύπωση PDF

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το 80% των Ελλήνων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος.

 

'Ετος Είδος/αριθμός Περιεχόμενο
2010 Κ.Υ.Α. Γ.Π.οικ.104720 "Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α' /3.8.2010)."
2010 Ν 3868 "Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης"
2009 YA 88202 Η παρούσα υπουργική απόφαση καταργήθηκε από το νόμο 3868/3-8-2010.
"Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Aρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ".
Το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης που υποτίθεται ότι θα συμπλήρωνε το νόμο 3730/2008. (Γεμάτη παραθυράκια, ασάφειες, προβλήματα και που η εφαρμογή της ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΟΤΕ!)
(Δείτε εδώ την προσφυγή της Μ.Κ.Ο. Nosmoke.gr στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά των αντισυνταγματικών διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης)
2008 N 3730 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" / ΦΕΚ 262A/23.12.2008
Το πλήρες κείμενο του νόμου για το κάπνισμα που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 9/12/08. Γεμάτος παραθυράκια, ασάφειες και προβλήματα. Και η εφαρμογή του ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΟΤΕ!
(Δείτε εδώ την προσφυγή της Μ.Κ.Ο. Nosmoke.gr στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά των αντισυνταγματικών διατάξεων του παρόντος νόμου και της σχετικής υπουργικής απόφασης)
2005 ΚΥΑ 81348 Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ΕΚ (EEL 152 / 20.06.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. (Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ. Π. οικ. 81348 / 29-7-05)
2003 ΥΑ 82942 Περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργική Απόφαση Υ1/Γ.Π. οικ. 82942 / 1-9-2003 (ΦΕΚ:1292/12-9-2003). Συμπλήρωση της Υ1/Γ.Π./76017/29.7.02 (ΦΕΚ 1001 τ.Β΄1.8.2002) Υγειονομικής Διάταξης
2003 ΚΥΑ 266 Διατάξεις για την παραγωγή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/37/ΕΚ
2002 ΥΑ 76017 Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Υπουργική Απόφαση Αριθ. Πρωτ. Υ1/Γ. Π. /76017 / 1-8-2002 (ΦΕΚ 1001, τεύχος Β)
(Ο νόμος αυτός ορίζει και την υποχρεωτική δημιουργία χώρων μη καπνιστών στα εστιατόρια, cafe, bar κλπ, που ποτέ δεν εφαρμόστηκε)
1996 ΥΑ 2431 Σήμανση προϊόντων καπνού (Τροποποίηση ΚΥΑ 2160)
1993 Υ3/ΟΙΚ.4552 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διακοπής Καπνίσματος σε δημόσια νοσοκομεία
1993 ΥΑ 4322 Απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους υπηρεσιών υγείας
1992 ΥΑ 2917 Σήμανση προϊόντων καπνού (Τροποποίηση ΚΥΑ 2160)
1992 ΠΔ 236 Απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού στην τηλεόραση και απαγόρευση χορηγίας τηλεοπτικών εκπομπών
1991 ΚΥΑ 5259 Καθορισμός περιεκτικότητας σε πίσσα, σύμφωνα με την Οδηγία 90/239
1991 Ν 1943 Απαγόρευση άμεσης και έμμεσης διαφήμισης προϊόντων καπνού στην κρατική τηλεόραση
1990 ΚΥΑ 2160 Σήμανση προϊόντων καπνού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/622
1990 ΥΑ 4508 Απαγόρευση καπνίσματος στις αεροπορικές πτήσεις εσωτερικού
1989 ΥΑ 1591 Απαγόρευση διαφήμισης σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, νεότητας, άθλησης κλπ.
1980 ΥΑ 25.5.1980 Απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους
1979 ΥΑ 1989 Απαγόρευση του καπνίσματος στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στις ιδιωτικές κλινικές
1952 ΥΑ 389966 Απαγόρευση καπνίσματος σε όλα τα μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με την Υγειονομική Απόφαση 389966/52 (ΦΕΚ Β, 235/12.11.1952)
1945 207 Απαγόρευση στους εμπόρους καπνού να δίνουν δώρα ή κουπόνια/λαχνούς κλπ οποιουδήποτε είδους ή μορφής (άρθρο 2, παράγραφος 5, Νόμος 207/1945 / ΦΕΚ Α, 21.3.1945, φύλλο 66)