Εκτύπωση PDF

Ψυχαγωγία Χωρίς Καπνό
Το NoSmoke.gr διατηρεί ενημερωμένη λίστα και χάρτη με όλους σχεδόν τους χώρους ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, που τηρούν το νόμο και εφαρμόζουν την απαγόρευση του καπνίσματος στις εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με στοιχεία που μας παρέχουν τα 18.000 μέλη του facebook group "Ψυχαγωγία χωρίς καπνό".

Επιλέξτε από τα παρακάτω:


Ευχαριστούμε θερμά τον Νίκο Πουλόπουλο, για την ανελλιπή ενημέρωση του καταλόγου "Ψυχαγωγία χωρίς καπνό", καθώς και τον Αλέξανδρο Αθανασόπουλο, για την κατασκευή του χάρτη με τους άκαπνους χώρους και την σταθερή του υποστήριξη σε τεχνικά θέματα.